Font Rosalia

MUNICIPI: Sant Cugat del Vallès
CONDICIONADA: NO