CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ

 

Espai on trobareu les vacants temporals o definitives que es produeixen a la plantilla del Consorci

Interinatges i borses de treball
Llocs a cobrir mitjançant nomenament interí i convocatòries per establir borses de treball
Convocatòries
Oferta pública
Inclou places per accedir a la plantilla del Consorci del Parc de Collserola
Oferta pública 2011

 

RETRIBUCIONS

 

pdf Escales i nivells retributius C.P.N.S.C. 2015 del Personal Funcionari

pdf Escales i nivells retributius C.P.N.S.C. 2015 del Personal Laboral

pdf Preus de les indemnitzacions als representants dels òrgans de govern 2015