33a Campanya d'observació de la migració de rapinyaires al turó de Magarola. Tardor 2021
SETEMBRE                     OCTUBRE                                                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SET     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 OCT TOTAL
Aguila pescadora Pandion haliaetus         1 1 2 1   2   2   2     3     1           1         16 Aguila pescadora Pandion haliaetus                                                               0 16
Aguila marcenca Circaetus gallicus     1 1   1 1       1 1 1       1 1 3 2   1   1     2     1 19 Aguila marcenca Circaetus gallicus 1         2   1 2 1               1                           8 27
Aguila calçada Hieraetus pennatus                               4 1 3   1   3         3 1     16 Aguila calçada Hieraetus pennatus 4         1 4 2 1             1                               13 29
Aliga cuabarrada Hieraetus fasciatus                                                             0 Aliga cuabarrada Hieraetus fasciatus                                     1                         1 1
Aligot vesper Pernis apivorus     6 5   2 11 3 8 6 7 6 8 3 15 4 34 37 20 31 2 7   11 18 9 29 9 5 6 302 Aligot vesper Pernis apivorus 10 6 1   4 9 2 8     4   1   1         1                       47 349
Mila negre Milvus migrans                   1                           1             2 Mila negre Milvus migrans                                                               0 2
Mila reial Milvus milvus                                               2             2 Mila reial Milvus milvus                         2                                     2 4
Aligot Buteo buteo     1 2 1             1       1 4 3 3     3   3   2 1 2   1 28 Aligot Buteo buteo 1 6     4 3 4 2 3 2 4 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 4 10     1 8 2 1     71 99
Arpella Circus aeruginosus   1 6 11 11 6 16 9 2   4 22 18 25 10 6 14 23 19 3 1     2 6 6 5   5   231 Arpella Circus aeruginosus   1         1 2 4 2     2   1   1                       1     15 246
Arpella pal.lida Circus cyaneus                                                             0 Arpella pal.lida  Circus cyaneus                                                               0 0
Esparver cendros Circus pygargus         1 2         2     1                     1           7 Esparver cendros Circus pygargus                                                               0 7
Astor Accipiter gentilis                           1                     1           2 Astor Accipiter gentilis                                                               0 2
Esparver vulgar Accipiter nisus 4 5 5 5 3 14 9 6 4 8 9 29 17 10 2 5 15 19 22 15   13   14 10 6 19 10 3 6 287 Esparver vulgar Accipiter nisus 2 6 1   7 1 2 5 2 7 4 6 7 1 6 4 2 2 4 6 3 2 5 2   3 3 1 1   1 96 383
Xoriguer Falco tinnunculus 1       5 1       3 12 40 8 9 2 3 38 41 32 1 3 2   3 21 9 32 27 30 19 342 Xoriguer Falco tinnunculus 22 6 16   11 23 5 20 8 6 3 11 12 3 3 4 4 7 3 26 1 1 1     1 2         199 541
Falco mostatxut Falco subbuteo 1   2 1 2   2       1 3 3   3   4   2 1   4   3 2   4 7 1 4 50 Falco mostatxut Falco subbuteo 2 3 2   1 1   3                                         1     13 63
Falco pelegri Falco peregrinus                                                             0 Falco pelegri Falco peregrinus                 1         1     1               1             4 4
Falco de la reina Falco eleanorae                         1 2       1 2                       6 Falco de la reina Falco eleanorae     1                                                         1 7
Esmerla Falco columbarius                                                             0 Esmerla Falco columbarius                                                   1           1 1
Cigonya Ciconia ciconia                                                             0 Cigonya Ciconia ciconia                                                               0 0
Cigonya negra Ciconia nigra                                                             0 Cigonya negra Ciconia nigra                                                               0 0
Voltor comu Gyps fulvus                                                             0 Voltor comu Gyps fulvus                                                               0 0
Aufrany Neophron percnopterus                                                             0 Aufrany Neophron percnopterus                                                               0 0
Circus sp. Circus sp.                                                             0 Circus sp. Circus sp.                                                               0 0
Falco sp. Falco sp.       1   1 1   1               1 1                         6 Falco sp. Falcosp.     2         1                   1               1           5 11
Rapinyaire sp. Rapinyaire sp.     3 3     3 2   1 4 6 1     4 9 6 9 5   1       3 7 1   1 69 Rapinyaire sp. Rapinyaire sp.   1 1   2   1 2     1   1                 2                   11 80
  Totals/dia 6 6 24 29 24 28 45 21 15 21 40 110 57 53 32 27 124 135 112 60 6 34 0 40 59 36 102 57 44 38 ###   Totals/dia 42 29 24 0 29 40 19 46 21 18 16 20 27 7 12 10 10 13 9 34 5 9 16 2 1 7 13 3 4 0 1 487 1872
                                                                                                                             
Nombre d'exemplars observats diŕriament:          
  0-5   6-15   >15   >100   No hi ha observació per pluja octubre >>