Barcelona als peus - De Torre Baró al Tibidabo

TIPUS: A peu per Collserola
DIFICULTAT: Mitjana
TEMPS: 2h 15 min
DISTANCIA: 9,5 km
AMBIT: Parc
INICI: Coll de Roquetes a la parada Virrei Amat d'autobus nº82
FINAL: Tibidabo

Descàrregues