Pel Puig Madrona - Del Baix Llobregat al Vallès

TIPUS: A peu per Collserola
DIFICULTAT: Mitjana
TEMPS: 2h
DISTANCIA: 8 km
AMBIT: Parc
INICI: Estació RENFE del Papiol
FINAL: Plaça Oliveres de Valldoreix

Descàrregues