S’ha publicat la cartografia actualitzada dels hàbitats del Parc Natural de la Serra de Collserola, d’acord amb l’estàndard europeu CORINE.

Aquest treball ha estat realitzat pel Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (Geoveg) de la Universitat de Barcelona, per encàrrec de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, en el marc del procés d’elaboració del nou Pla Especial del Parc Natural de la Serra de Collserola. El treball de camp s'ha dut a terme durant l'any 2012 i s’han identificat, localitzat i cartografiat, a una escala molt detallada (1:10.000), els hàbitats presents al Parc, seguint la Llista Catalana d’Habitats (confeccionada a partir del CORINE Biotopes Manual).

Aquesta cartografia ha de servir per aportar més informació sobre la presència, la localització, i l’extensió dels hàbitats presents a la serra. Tenir una informació sistematitzada sobre la biodiversitat i el patrimoni natural ajuda a objectivar i donar coherència als processos pressa de decisió, a establir línies prioritàries de conservació d’aquest patrimoni així com a fer difusió d’aquesta informació, posant-la a l’abast de la comunitat científica, dels agents socials i del conjunt de la societat.

Aquest treball també s’emmarca dins el projecte de cartografia dels hàbitats dels espais naturals de protecció especial, seguin l’estàndard CORINE, que comença l’any 2007 amb el disseny metodològic del projecte i la cartografia del massís del Pedraforca, impulsat pel Parc Natural del Cadí-Moixeró. Posteriorment s’han fet els del Cap de Creus, la serra del Montsant, el Ports, la serralada de Marina, la serralada Litoral i el de Collserola. El finançament ha estat a càrrec dels òrgans gestors dels parcs implicats (Generalitat de Catalunya o Diputació de Barcelona).

Podeu veure el mapa, descarregar-lo, així com ampliar-ne la informació a: https://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/habitats-corine

Més informació a:

Portal de la cartografia dels hàbitats dels espais protegits de Catalunya: https://www.ub.edu/geoveg/cat/cartoparcs.php

Llista Catalana d’Hàbitats https://www.ub.edu/geoveg/cat/ManualCORINE.php

 

CPNSC, 22 de febrer de 2013

compartir