Can Coscoll

Codi a l'inventari del PMC: T148
TIPUS: EDIFICACIÓ TRADICIONAL
MUNICIPI: Sant Just Desvern

[mapakml kml=”” tipo=”FISIC” lat=”41.3912086486816″ lon=”2.07000541687012″ zoom=”12″]

Edifici format per un cos principal al qual s’hi ha adossat la masoveria, a la part posterior, i un petit cos destinat a quadra, a un costat. L’edifici principal té tres cossos de planta i pis: un de central coronat per cornisa i merlets i, dos de laterals, més alçats, acabats superiorment per una cornisa en corba. La primera referència és un document del segle XIII