Can Monmany

Codi a l'inventari del PMC: T22-p
TIPUS: EDIFICACIÓ TRADICIONAL
MUNICIPI: Sant Cugat del Vallès

[mapakml kml=”” tipo=”FISIC” lat=”41.4510726928711″ lon=”2.03248667716980″ zoom=”12″]

Masia ubicada al peu del Puigmadrona, en el terme de Sant Cugat del Vallès. El nom era Mas Brunet, fins el1639 que la va adquirir la família Monmany. Poc a poc van anant comprant altres propietats, com el Mas Roig, Can Canyelles, etc. i ampliant l’hisenda. El segle XIX va ser l’època de màxima esplendor, amb l’elaboració de vins, xampanys i oli que exportaven a França. Fou en aquesta època que en Francesc Olivé i Monmany va realitzar les obres d’ampliació, construint la torre central amb rellotge, la capella, les torretes de defensa, etc.