Orgàns de govern

Director-gerent

Marià Martí Viudes (Barcelona, 1951)

mmarti@parccollserola.net

Ressenya professional

Cap del servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental

Marta Doñoro

mdonoro@parccollserola.net


Cap del servei de Medi Natural i Territori

Joan Vilamú

jvilamu@parccollserola.net


Cap del servei d’Administració i Contractació

Antoni Puigarnau

apuigarnau@parccollserola.net

Plantilla consolidada el 31 de desembre de 2016

Personal directiu

1

Personal laboral fix

10

Personal funcionari

38

Treballadores i treballadors temporals a temps complert

2

Treballadores i treballadors temporals a temps parcial

3

Treballadores i treballadors fixos discontinus

15

Treballadores i treballadors fixos a temps parcial

1

Total

70