El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local que té per objectiu la gestió i desenvolupament del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola.

Està constituït per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i els nou municipis amb territori al Parc: El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Les dues primeres administracions aporten el pressupost anual que permet desenvolupar el programa d’actuacions.

Assemblea. Juny 2017

El president és el representant legal del Consorci i en dirigeix el govern i l’administració. El vicepresident substitueix el president en cas de vacant, absència o malaltia. Són escollits entre els membres de l’Assemblea General que pertanyin a la Diputació i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de forma que un càrrec sigui ostentat per un representant de la Mancomunitat i l’altre per un representant de la Diputació. El vicepresident executiu és el responsable de la coordinació i direcció dels serveis del Consorci i és nomenat pel president. El director gerent exerceix el comandament directe del personal i dels serveis del Consorci i és designat per la Comissió Executiva.

Les funcions dels càrrecs electes estan determinades als Estatuts

Presidenta

Mercè Conesa Pagès
Presidenta de la Diputació de Barcelona

Vicepresidenta/Vicepresident

Ada Colau Ballano
Presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Ferran Miralles Sabadell
Generalitat de Catalunya

Vicepresidenta executiva

Pilar Díaz Romero
Vicepresidenta executiva

Director gerent

Marià Martí Viudes
Director gerent

És un òrgan operatiu l’objecte del qual és fer el seguiment i establir els mecanismes de posta en marxa de les decisions preses en l’Assemblea General.

La seva composició es de 21 membres dels quals com a mínim 3 són representants de la Diputació de Barcelona, 3 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 3 de la Generalitat de Catalunya,  sense que els designats hagin de ser necessàriament membres de l’Assemblea General.

Les funcions  de la Comissió Executiva del Consorci estan determinades en els  seus Estatuts.

Presidenta

Pilar Díaz Romero

 

Representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Catalina Montserrat Martí
Antoni Farrero Compte
Joan Miquel Roca Cueto (fins el mes de juny de 2016)
Josep Maria Carrera Alpuente (des del mes de juny de 2016)

 

Representants de la Diputació de Barcelona

Jesús Calderer Palau
Juanjo Puigcorbé Benaiges
Jaume Ciurana Llevadot

 

Representants de la Generalitat de Catalunya

Jaume Vicens Perpinyà-Suplent: Salvador Grau Tort-
Alfons Gabriel Garrido Espinel-Suplent: Josep Maria López Martín-
Lluís Balaguer Blasi-Suplent: Francesc Diego Vives-

 

Representants dels Ajuntaments

Ajuntament de Montcada i Reixac
Sergio Martín García

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Iván González Galdeano (fins el mes de juny de 2016)
Elizabeth Pasamonte Rodríguez (des del mes de juny de 2016)

Ajuntament de Barcelona
Eva Maria Herrero Alonso (fins el mes de novembre de 2016)
Frederic Ximeno Roca (des del mes de novembre de 2016)
Jordi Ribas Vilanova

Ajuntament de Sant Just Desvern
Josep Perpinyà Palau

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Manuel Leiva Velázquez

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Joan Puigdomènech Franquesa

Ajuntament de Molins de Rei
Laura Soto Segura

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Pilar Díaz Romero

Ajuntament del Papiol
Albert Querol Lacarte
Joan Borràs Alborch-Suplent

És l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. La composició de l’Assemblea General és de 10 membres de la Diputació de Barcelona, 10 membres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 4 membres de la Generalitat de Catalunya, un membre de cada Ajuntament adherit al Consorci i un membre d’una entitat convidada.

Les funcions  de l’Assemblea General del Consorci estan determinades en els  seus Estatuts.

Presidenta

Ada Colau Ballano
Presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

 

Vicepresidents

Mercè Conesa Pagès
Presidenta de la Diputació de Barcelona

Ferran Miralles Sabadell
Director General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya

 

Vicepresidenta executiva

Pilar Díaz Romero
Alcaldessa d’Esplugues de Llobregat

 

Diputació de Barcelona

Mercè Conesa Pagès
Dionís Guiteras Rubio
Jesús Calderer Palau
Juanjo Puigcorbé Benaiges
Jaume Ciurana Llevadot
Valentí Junyent Torras
Josep Ramon Mut Bosque
Montserrat Ballarín Espuña
Lluís Tomás Moreno
Arnau Funes Romero

 

Àrea Metropolitana de Barcelona

Ada Colau Ballano
Xavier Paz Penche
Daniel Mòdol Deltell
Belén García Criado
Francina Vila Valls
Eduard Sanz García
Rafael Bellido Cárdenas
Roser Casamitjana Abella
Joan Manuel del Llano Ribas
Guillem Casals León

 

Representants de la Generalitat de Catalunya

Maria Mercè Sanmartín Miró
Marta Subirà Roca (fins el mes de febrer de 2016)
Ferran Miralles Sabadell (des del mes febrer de 2016)
Jaume Vicens Perpinyà-Suplent-
Maria Pery Ventosa-Suplent-

 

Representants dels ajuntaments

Ajuntament de Montcada i Reixac
Sergio Martín García

Ajuntament de Cerdanyola Vallès
Iván González Galdeano (fins el mes de maig de 2016)
Elizabeth Pasamonte Rodríguez (de del mes de maig de 2016)

Ajuntament de Barcelona
Eva Maria Herrero Alonso (fins el mes de novembre de 2016)
Frederic Ximeno Roca (des del mes de novembre de 2016)

Ajuntament de Sant Just Desvern
Josep Perpinyà Palau

Ajuntament de Sant Feliu Llobregat
Manuel Leiva Velazquez

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Joan Puigdomènech Franquesa

Ajuntament de Molins de Rei
Josep Raventós Fornós

Ajuntament d’Esplugues Llobregat
Pilar Díaz Romero

Ajuntament de El Papiol
Albert Querol Lacarte
Joan Borràs Alborch-suplent-

Entitat convidada
Entitat Municipal descentralitzada de Valldoreix
Joaquim Castelló López