El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local que té per objectiu la gestió i desenvolupament del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola.

Està constituït per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i els nou municipis amb territori al Parc: El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Les dues primeres administracions aporten el pressupost anual que permet desenvolupar el programa d’actuacions.

Assemblea. Juny 2017

El president és el representant legal del Consorci i en dirigeix el govern i l’administració. El vicepresident substitueix el president en cas de vacant, absència o malaltia. Són escollits entre els membres de l’Assemblea General que pertanyin a la Diputació i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de forma que un càrrec sigui ostentat per un representant de la Mancomunitat i l’altre per un representant de la Diputació. El vicepresident executiu és el responsable de la coordinació i direcció dels serveis del Consorci i és nomenat pel president. El director gerent exerceix el comandament directe del personal i dels serveis del Consorci i és designat per la Comissió Executiva.

Les funcions dels càrrecs electes estan determinades als Estatuts

Presidència

Núria Marín Martínez
Presidenta de la Diputació de Barcelona (des del 21.11.2019)

Vicepresidència

Ada Colau Ballano
Presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Ferran Miralles Sabadell
Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Vicepresidència Executiva

Xavier Paz Penche
Alcalde de Molins de Rei

Direcció Gerència

Marià Martí Viudes
Director gerent

És l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. La composició de l’Assemblea General és de 10 membres de la Diputació de Barcelona, 10 membres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 4 membres de la Generalitat de Catalunya, un membre de cada Ajuntament adherit al Consorci i un membre d’una entitat convidada.

Les funcions  de l’Assemblea General del Consorci estan determinades en els  seus Estatuts.

Relació de càrrecs i membres

És un òrgan operatiu l’objecte del qual és fer el seguiment i establir els mecanismes de posta en marxa de les decisions preses en l’Assemblea General.

La seva composició es de 21 membres dels quals com a mínim 3 són representants de la Diputació de Barcelona, 3 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 3 de la Generalitat de Catalunya,  sense que els designats hagin de ser necessàriament membres de l’Assemblea General.

Les funcions  de la Comissió Executiva del Consorci estan determinades en els  seus Estatuts.

Relació de càrrecs i membres