Programa que promou i fa possible la col·laboració del teixit associatiu en la divulgació, la conservació i la millora del patrimoni del Parc Natural mitjançant actuacions periòdiques o puntuals.

Hi ha moltes entitats i associacions amb característiques, objectius i motivacions diferents, que centren les seves activitats en temes molts diversos en relació al Parc. N’hi ha que tenen tot Collserola com a territori de referència, altres estan vinculades a una zona o territori concret.

Moltes d’elles col·laboren amb el Consorci en la difusió dels valors del Parc, i contribueixen a la millora i manteniment del seu patrimoni amb  la realització d’actuacions, sempre amb l’assessorament i el seguiment tècnic necessari. Aquest treball conjunt és important per  construir entre tots, tècnics i ciutadania, un espai de coneixement mutu i treball conjunt.

L’important és sumar esforços i crear complicitats  en la divulgació dels valors del Parc, i de cara a la seva gestió, en general.

Per fer-ho realitat, els tècnics del Consorci i els representants de l’entitat acorden com es pot concretar la col·laboració. En funció de les possibilitats i els interessos de cada entitat, les actuacions poden ser puntuals o periòdiques.

En el segon cas, el Consorci i l’entitat consensuen el contingut del projecte de col·laboració que serà el marc de treball, i acorden el pla de treball anual o de curs (en el cas de grups de l’àmbit escolars o del lleure).

Actuacions Puntuals.

Es tracta d’actuacions d’un dia o matí. Hi ha entitats que per diferents raons, només volen fer actuacions aïllades, que sovint coincideixen amb la celebració d’algun esdeveniment especial al seu municipi, a l’àmbit català o a l’europeu, com la Setmana de la Natura, la Setmana cultural o el Let’s clean up Europe!, en què l’entitat vol participar, i ho vol fer al Parc.

Actuacions periòdiques

Acostumen a girar al voltant d’un tema o àmbit de gestió, o estan relacionades en la millora d’un espai o zona que l’entitat “apadrina”.

En aquest cas, el Consorci i l’entitat o associació elaboren un projecte de col·laboració que serà el marc de treball, i que recull els aspectes o temes que es tractaran,  funcionament, formació, recursos i materials, divulgació, seguiment, etc. En aquests casos es signa un conveni de col·laboració entre el Consorci i l’entitat.

Un cop acordat el projecte, es consensua el programa de treball anual o de curs (en el cas de grups de l’àmbit escolars o del lleure) que recull el contingut de les actuacions, funcionament, recursos i materials, seguiment, calendari, etc.

Vols més informació sobre els programes de participació?

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic ci@parccollserola.net

Com es concreta la col·laboració

Les col·laboracions es concreten en la realització d’actuacions que varien en funció de les característiques de l’entitat: municipi i àmbit al que pertany, interessos, edat dels participants, disponibilitat, etc. Totes tenen com a objectiu contribuir de forma concreta en la conservació i la millora del Parc Natural, i bona part d’elles, no requereixin necessàriament un coneixement o una especialització previs.

Hi ha entitats especialistes que justament centren la seva col·laboració en fer aportacions en el seu àmbit de coneixement.

En tots els casos es procura que serveixi perquè els participants coneguin millor l’àmbit en el que col·laboren i gestió se’n fa.

Tipologies d'actuacions que es desenvolupen

Les actuacions fetes per les entitats durant el 2019 giren al voltant dels següents temes:

Tasques de suport als tècnics del Parc en l’atenció al visitant

 • Divulgació de les bones pràctiques en l’ús del Parc
 • Observació i registre de l’ús del Parc
 • Guiatge d’itineris a peu pel Parc

Tasques de col·laboració en el manteniment i la millora del Parc

1. Les relacionades amb els sistemes naturals com:

 • Seguiment i manteniment de les repoblacions
 • Seguiment de la distribució de plantes exòtiques invasores
 • Seguiment de l’evolució d’una zona cremada i reposició dels arbres cremats
 • Seguiment de l’estat les espècies de flora prioritària i d’interès local
 • Control i manteniment de les aigüeroles
 • Seguiment de la fauna del pantà
 • Col·locació de caixes niu per a rat-penats

2. Les relacionades amb els elements construïts

 • Catalogació i manteniment de les fonts
 • Catalogació i manteniment d’elements de pedra seca: barraques de vinya, murs, etc.

3. Les relacionades amb l’ús del Parc

 • Recuperació i condicionament d’espais
 • Eliminació de trialeres o corriols innecessaris
 • Revisió i manteniment de la senyalització dels itineraris a peu
 • Neteja de zones

Una proposta que va més enllà del moment de l'actuació

De forma paral·lela a la realització de les actuacions concretes, el programa Col·laborem amb el Parc té també altres components igual d’importants:

 • La formació. És un dels eixos de treball del programa.
  • Amb cada entitat, en relació al projecte de col·laboració i a  les tasques concretes que realitzen, i que varia en funció de si l’entitat n’és especialista o no.
  • Amb totes elles, perquè estiguin al dia dels projectes i els temes que comporta la gestió del Parc Natural. Només així podran divulgar-los i contribuir a tirar-los endavant. Les trobades de la Taula d’Entitats Col·laboradores són sobretot el moment per tractar-los.

 

 • El coneixement mutu i l’intercanvi d’informació i opinions entre el Consorci i les entitats, i entre elles mateixes sobre el que entre tots estem fent al Parc.

Les trobades de la Taula d’Entitats Col·laboradores tenen aquest objectiu. Es realitzen al llarg de l’any, i compten amb activitats de formació, moments de reflexió, etc.

Entitats i Centres Educatius i de Lleure participants