L’existència d’un bon teixit associatiu i el voluntariat faciliten la col·laboració efectiva de la ciutadania en la gestió del Parc Natural. Per tel de concretar-la existeixen diferents programes de foment de la participació i suport al voluntariat, adreçats a persones a títol individual, entitats i empreses.

Si ets una entitat ...

Dins l’àmbit del Parc hi ha un gran conjunt d’entitats, d’àmbit local o general, amb característiques i motivacions diferents, que centren les seves activitats en temes molts diversos.
Si com a entitat voleu col·laborar amb el Consorci aportant el vostre coneixement del territori, divulgant els seus valors, participant en la seva conservació o expressant la vostra opinió sobre els diversos temes de la gestió del Parc Natural, hi ha diferents programes que poden emmarcar aquest treball conjunt:

El Consorci també us proposa formar part de la Taula d’entitats col·laboradores, un espai de coneixement mutu, intercanvi, formació i treball conjunt.

Si ets una empresa ...

Ja fa uns quants anys que algunes empreses i els seus treballadors volen contribuir en la millora social i ambiental de la comunitat on estan ubicades. El món de l’empresa també pot ser un bon escenari per acostar-se al Parc Natural de Collserola i conèixer i col·laborar en la seva conservació.

Si vens a títol individual ...

Per a les persones que no pertanyen a cap entitat i volen col·laborar en la conservació del Parc Natural, el Consorci proposa diferentes opcions: participar en les activitats de l’Agenda anomenades “Vols col·laborar?” o adreçar-se a una de les entitats i associacions existents al territori del Parc. Totes aquestes iniciatives volen contribuir a promocionar, col·laborar i fomentar l’associacionisme i el voluntariat, així com a difondre les entitats existents.

També pots mirar el Butlletí del voluntariat ambiental a Catalunya on hi trobaràs nombroses crides per a sumar-te a les accions de voluntariat ambiental que es realitzen.