Recentment alguns ajuntaments han facilitat l’arranjament de diferents fonts, i això s’ha aprofitat, per crear diversos espais de participació vinculats als diferents projectes. La necessitat de tenir informació gràfica, de saber com eren els espais a arranjar, d’intercanviar posicions i desitjos d’estudiosos, veïns, tècnics, etc. i de finalment, consensuar les propostes, ha portat a la creació de grups de treball al voltant de les diferents fonts.

Les fonts i els seus entorns són espais que des de sempre han comptat amb la presència de persones, entitats, grups excursionistes, d’amics que han les utilitzat i estimat, i que com a conseqüència, les han anat arranjant i mantenint.

A tot això cal sumar les que des de l’inici del projecte Voluntaris de Collserola,  van fer els seus participants. La catalogació, recuperació i el manteniment d’aquests espais va ser una de les tasques que més els va motivar. Des de l’any 1991 fins al 2016 es van catalogar vora un centenar de fonts.

Cap al 2008 algunes entitats també van començar a demanar de col·laborar amb el Consorci per fer aquest tipus d’actuacions de millora i manteniment.

Cal remarcar que fins a l’actualitat més de 80 fonts estan apadrinades per alguna entitat, centre escolar, fundació o associació del món de lleure, dins del marc del programa Col·laborem amb el Parc. També és important l’aportació que fan algunes empreses amb les activitats de RSC. El resultat és que a totes elles   s’hi fan les tasques que són més necessàries, de forma més o menys periòdica.

També ha estat realment valuosa l’aportació de totes les persones implicades quant al coneixement dels indrets i l’entusiasme per recuperar els diferents racons.

Actualitat

L’any 2018 ha estat un any excepcional en relació a les fonts , perquè diferents ajuntaments del Parc han decidit destinar una part del seu pressupost per a l’arranjament de diferents fonts dels seu municipi. Aquest ha estat el cas de Sant Cugat del Vallès, El Papiol i Barcelona.

L’origen i el motiu de la disponibilitat del pressupost és diferent en tots tres casos. A Sant Cugat del Vallès el marc és el dels pressupostos participatius; al Papiol, el compromís de l’ajuntament amb les entitats del municipi, i a Barcelona, la decisió del Districte d’Horta- Guinardó de destinar a aquest tema una part dels diners recollits amb la taxa turística.

Aquesta circumstància s’ha aprofitat, menys en el cas de Sant Cugat, per fer grups o taules de treball a les que s’ha convidat a les entitats, equipaments de cadascun dels territoris o zones del Parc, i als tècnics municipals, amb l’objectiu de debatre els projectes i consensuar-los, amb el benentès que un cop realitzats aquestes entitats les apadrinaran i col·laboraran en el seu  manteniment, cosa que d’altra banda, moltes d’elles ja estaven fent anteriorment. Les entitats en molts casos, han aportat documents que han ajudat a plantejar el projecte i  han col·laborat a fer recerca in situ dels diferents  elements construïts.

Zones i espais

El projecte d’arranjament de fonts actualment es realitza a tres municipis del Parc:

 • El Papiol
 • Barcelona
 • Sant Cugat

De totes les fonts previstes d’arranjar durant el 2019 n’hi ha unes quantes en les que participen entitats del territori.

Vols més informació sobre els programes de participació?

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic ci@parccollserola.net

Entitats i Centres Educatius i de Lleure participants

Sant Cugat del Vallès
 • Font del Rabassalet – AVV Can Cortés
 • Font del Fumet – AVP La Floresta
El Papiol
 • Font del Vernet – Grup Excursionista del Papiol
 • Font del Lleó – Espai de Recerca del Patrimoni del Papiol
Barcelona

Grup de Nou Barris – Fundació Pare Manel, Arxiu Històric Roquetes-Nou Barris, Casa de l’Aigua, GRODEMA, AVV de Roquetes

 • Font Nova de Canyelles
 • Font Vella de Canyelles
 • Font Muguera

Grup d’Horta-Guinardó – F. Tres Turons, E. Argelaga, Col·lectiu dels Agudells, AV Sant Genís

 • Font de Can Borni
 • Font de Can Llong o de la Manya
 • Font del Bacallà

Grup Sarrià-Sant Gervasi – AVP de Mas Guimbau i Can Castellví

 • Font del Verns
 • Font de Can Castellví
 • Font de Mas Guimbau