El Let’s clean up Europe és una campanya europea que a Catalunya, des del 2014, organitza l’Agència  de Residus de Catalunya. L’objectiu és alertar a la societat de la gran quantitat de residus que es generen i es llencen als ENPs, alhora que es promouen actuacions de recollida, classificació i valoració de deixalles. El Parc ha estat l’escenari de moltes actuacions d’aquest tipus que ha organitzat el Consorci juntament amb diverses entitats, centres educatius i empreses.

Els anys 2012 i 2013, el Consorci ja va organitzar jornades de recollida de deixalles o els anomenats Fem dissabte, dins del marc del programa de gestió participada de la riera de Vallvidrera i amb participants del projecte Voluntaris de Collserola.

L’any 2014, va participar al Let’s Clean Up, dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, organitzant una activitat de neteja.

A partir del 2016 i fins a l’actualitat, s’han realitzat dins del Parc Natural i en el marc del LCU, diverses accions de recollida de deixalles, promogudes per diferents entitats, escoles i empreses, que han estat assessorades, coordinades i algunes co-organitzades pels tècnics del Consorci.

El paper del Consorci és divers:

  • Organitza una actuació de neteja oberta al públic, juntament amb altres entitats.
  • Assessora i dirigeix les actuacions que proposen de fer les diferents escoles, entitats, empreses i alguns ajuntaments que hi volen participar.
  • Porta la coordinació de la campanya en tot el territori del Parc, conjuntament amb l’Agència de Residus, que adreça al Consorci qualsevol iniciativa que es vol fer a Collserola. Un cop acabada la campanya, es fa un resum de les dades recopilades i s’envien a l’Agència i a tots els participants.

El Let’s clean up 2019 s’ha celebrat del 10 al 12 de maig, tot i que també es van fer altres actuacions de neteja altres dies del mateix mes o de juny, que es van incloure dins de la campanya. És un esdeveniment que engresca moltes i diverses entitats i que cada vegada té més entitat.

Enguany va celebrar la 6a edició, va ser molt positiu pel Parc Natural. Finalment es van dur a terme 8 actuacions que van estar organitzades pel Consorci i més de 13 entitats entre les que hi havia dos centres escolars (INS Balmes i INS Olorda), vuit entitats (BCN Fòrum District, A. Acer, A. Collserola verda,  Ambientúbers, l’AMPA de l’E. La Sínia, Els Amics de la Natura de Sant Feliu, l’AVV Mas Lluí i l’ADF de Sant Feliu de Llobregat), i treballadors de diferents empreses, com Lafarge i diversos hotels de Barcelona, i l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

En total hi van participar unes 360 persones aproximadament, que van actuar a  7 punts i van recollir i classificar més de 5.000 kg d’escombraries i voluminosos.

El càlcul dels residus recollits es va fer a partir de la informació que va passar el tècnic del Parc que porta aquest tema i tenint en compte cada tipologia:

– 1 bossa de plàstics, llaunes, etc. (contenidor groc) = 12 kg

– 1 bossa de papers = 6 kg

– 1 bossa de vidres = 12 kg

– 1 bossa rebuig = 25 kg

– De mitjana ½ bossa de runa = 17kg

A banda de les activitats de recollida i classificació de deixalles que es fan dins d’aquest projecte, també se’n fan d’altres durant tot l’any dins del programa Col·laborem amb el Parc o com una  tasca més a fer dins les actuacions de manteniment i millora d’espais que també es realitzen dins d’aquest mateix programa.

Vols més informació sobre els programes de participació?

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic ci@parccollserola.net

Entitats i Centres Educatius i de Lleure participants