Fase III  del projecte de promoció de la Transició agroecològica a Collserola

El principal objectiu en aquesta tercera fase del projecte és posar en marxa els Eixos d’Acció o les línies de treball previstes en el Pla d’Acció Integral i Sostenible (PAIS), per tal de superar els reptes identificats en la Fase II i promoure d’aquesta manera la Transició Agroecològica a Collserola.

Per acomplir aquest objectiu serà necessari el paper dels Grups de Treball Sectorial  (GTS),  del plenari de la pagesia i del grup motor, com dels eixos d’acció o línies de treball recollides en el Pla d’Acció participatiu 2018-2020 del projecte Alimentem Collserola

Grups de treball

 • Servei d’assessorament de la pagesia
 • Banc de terres
 • Xarxa d’horts rurals
 • Educació Agroecològica
 • Mercats de pagès
 • Comunicació

Comissió de Seguiment

 • Pressupost i línies de finançament per desenvolupar el Pla d’Acció. 16 de maig de 2018

Acompanyament a la pagesia. Plenaris

 • Implementació actuacions Pla d’Acció. 5 de juliol de 2018

Línies estratègiques del Pla d'acció

Fomentar la sostenibilitat econòmica, ecològica i social de la producció agrària professional, la incorporació de nova pagesia i la recuperació de terres en desús

Accions proposades i agents que les lideren:

 • Servei integral d’assessorament i acompanyament (Equip tècnic / Consorci)
 • Banc de terres  (Equip tècnic / Consorci)
 • Contracte agrari conservació de Collserola (Equip tècnic / Consorci)
 • Investigació Participativa en Finca (Equip tècnic / Consorci)

Fomentar la sostenibilitat econòmica, ecològica i social dels projectes de transformació alimentària artesana i el sorgiment de noves iniciatives

Accions proposades i agent/s que les lideren:

 • Servei integral d’assessorament i acompanyament (Equip tècnic / Consorci)
 • Catàleg d’elaboradors/es (Equip tècnic / Consorci)
 • Obrador polivalent d’ús col·lectiu (Entitats)

Fomentar els Circuits Curts de Comercialització i el consum de productes agroecològics

Accions proposades i agents que les lideren:

 • Marca de Garantia Producte de Collserola (Equip tècnic / Consorci)
 • Mercats de pagès (Entitats)
 • Catàleg de punts de venda de productes de Collserola (Equip tècnic / Consorci)

Donar a conèixer la pagesia, la producció agrària i el patrimoni agroalimentari de Collserola

Accions proposades i agents que les lideren:

 • Catàleg de la pagesia (Equip tècnic / Consorci)
 • Fira Agrícola de Collserola (Entitats)
 • Fires agroalimentàries (Equip tècnic / Consorci)
 • Paisatges amb sabors d’aquí (Consorci)
 • Jornades de la vinya i el vi (Consorci)

Fomentar l’Educació Agroecològica

Accions proposades i agents que les lideren:

 • Programes educatius agroecològics (Entitats)

Fomentar la sostenibilitat ecològica i social de la producció agrària d’autoconsum i la recuperació de terres en desús

Accions proposades i agent/s que les lideren:

 • Xarxa d’horts rurals de Collserola (Entitats)
 • Planta de compostatge de la fracció vegetal (Entitats)

Donar a conèixer el projecte a la població als visitants del Parc Natural

Accions proposades i agents que les lideren:

 • Espai web i butlletí del projecte (Equip tècnic / Consorci)
 • Material divulgatiu (Equip tècnic / Consorci)
 • Xarxes socials (Equip tècnic / Consorci)
 • Mitjans de comunicació locals i generalistes (Equip tècnic / Consorci)