Francesc Bancells Borràs

  • Municipi

    Sant Cugat del Vallès

  • Productes

    Cereals, farratges

  • Comercialització

    Distribuïdora

Contacte:

Torre Negra s/n 08172 Sant Cugat del Vallès francescbancells@gmail.com
Tel.:619569853
web:

Horari i punt de venda:

La major part de la collita la venc a les cooperatives agràries de la zona, que la transformen en pinso per a l’alimentació animal.

Presentació

Cultivo conreus extensius de secà des de fa uns 20 anys en camps ubicats en diversos municipis del Vallès Occidental. Dins el Parc Natural de Collserola cultivo unes 60 hectàrees.

Localització