-- 02/10/2019

Un cop aprovat per la Generalitat de Catalunya Pla tècnic de gestió cinegètica de les Zones de Caça Controlada del Parc Natural de Collserola, a partir del 10 d’octubre s’inicia el període de caça que s’allargarà fins a mitjans de febrer

La Generalitat de Catalunya és l’òrgan competent en matèria de caça i qui redacta anualment el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica. En aquest document s’estableixen les zones i les dates on es podran realitzar les activitats cinegètiques, caça menor i batudes pel control de la població de porcs senglars,  així com les societats de caçadors autoritzades per realitzar l’aprofitament cinegètic d’aquestes zones.

S’iniciarà el 10 d’octubre i serà vigent fins el 15 de febrer de 2020.

Al web del Parc s’ha publicat el calendari detallat amb els dies i les zones afectades per caceres per aquesta temporada així com el document complet del Pla Tècnic de Gestió Cinegètica.

Caça menor (conill, tudó, tords i becada), a zones obertes (fora zona forestal)

  • Període: 10/10/2019 – 13/02/2020 (dijous i dissabtes)
  • Horari: 08:00 – 17:00

Caça major-Batuda (Senglar)

  • Període: 19/10/2019 *- 15/02/2019 Dissabtes
  • Horari: 08:00 – 15:00

* La batuda prevista pel 19/10 s’ha anul·lat per problemes en l’organització. La primera batuda de caça major és el 26/10

compartir