28a Campanya d'observacio de la migracio de rapinyaires al turo de Magarola. Tardor 2016
SETEMBRE                     OCTUBRE                                                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SET     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 OCT TOTAL
Aguila pescadora Pandion haliaetus   1           2 1 4 3           2 3   3 2 4                 25 Aguila pescadora Pandion haliaetus     1       1       1                                         3 28
Aguila marcenca Circaetus gallicus                   1         1   1 1   1   1   1 1 1 1 1     11 Aguila marcenca Circaetus gallicus 2     1     4   2   1                                         10 21
Aguila calçada Hieraetus pennatus                                         2           1   1   4 Aguila calçada Hieraetus pennatus 1 7 13 4 2     2 1 1 11   1     1 1                             45 49
Aliga cuabarrada Hieraetus fasciatus   1                                                         1 Aliga cuabarrada Hieraetus fasciatus                       1                                       1 2
Aligot vesper Pernis apivorus   2   1 2 1 3     19 5   4 1 10 15 46 61 8 6 118 112 41 11 165 13 12 10   6 672 Aligot vesper Pernis apivorus 8 4 15       3 2 2 1 2         2 2   1         1               43 715
Mila negre Milvus migrans   1               1           2               1           5 Mila negre Milvus migrans   2     1                                                     3 8
Mila reial Milvus milvus                                                             0 Mila reial Milvus milvus                   1                                           1 1
Aligot Buteo buteo   1   1     1     2 1         1 1 1 2       1   1 1   5 1 1 21 Aligot Buteo buteo   2 3   2   3   3   30 6 1 1         10               1 5       67 88
Arpella Circus aeruginosus 4 8 1 6 1 2 4 6 4 34 18 9 7 7 3 5 29 10 2 22 19 9 4 1 4 2 3 6   1 231 Arpella Circus aeruginosus 2   1 3     2   2 1 3 1                                       15 246
Arpella pal.lida Circus cyaneus                                                           0 Arpella pal.lida  Circus cyaneus                                                               0 0
Esparver cendros Circus pygargus   2 1             3                                         6 Esparver cendros Circus pygargus                                                               0 6
Astor Accipiter gentilis                                                             0 Astor Accipiter gentilis                             1                                 1 1
Esparver vulgar Accipiter nisus   8 5 8 3 4 3 5 1 22 22 11 3 5 9 10 4 12 6   3 6 7 8 7 10 2 12 2 4 202 Esparver vulgar Accipiter nisus 6 3 3   1   4 2 2 1 6 1     1     3 3 1 2   2 1     2 2 4 2   52 254
Xoriguer Falco tinnunculus           5   3   10   7   1 4 7 3 3   9 7 3 4 4 2 9 3 3 5 12 104 Xoriguer Falco tinnunculus 18   66 40 2   10 8 45 32 34 13 2 2   6 6 1 32 5 6     2     4   1     335 439
Falco mostatxut Falco subbuteo     1   1   2 1   5 2       1 3 6 10 4 2 14 9 5 1 3 2   1 2 1 76 Falco mostatxut Falco subbuteo 5 1 3 3 2   5   3     1     1                         1       25 101
Falco pelegri Falco peregrinus   1 1                                                       2 Falco pelegri Falco peregrinus                   1                                           1 3
Falco de la reina Falco eleanorae                   1             1                           2 Falco de la reina Falco eleanorae 1                                                             1 3
Esmerla Falco columbarius                                                             0 Esmerla Falco columbarius                                                               0 0
Cigonya Ciconia ciconia                                                             0 Cigonya Ciconia ciconia                                                               0 0
Cigonya negra Ciconia nigra                                                             0 Cigonya negra Ciconia nigra                                                               0 0
Voltor comu Gyps fulvus                                                             0 Voltor comu Gyps fulvus                                                               0 0
Aufrany Neophron percnopterus     1                                                       1 Aufrany Neophron percnopterus                                                               0 1
Circus sp. Circus sp.                                                             0 Circus sp. Circus sp.                                                               0 0
Falco sp. Falco sp.                   1         1 1 1 1 1 1                     7 Falco sp. Falcosp.                                 1                             1 8
Rapinyaire sp. Rapinyaire sp.   1   1 1   1     5       3 1 3 1 4 2 1 4 5 1   1 5   1     41 Rapinyaire sp. Rapinyaire sp.   2 4 1 1     2 1   1                                         12 53
  Totals/dia 4 26 10 17 8 12 14 17 6 108 51 27 14 17 30 45 97 106 25 45 169 149 63 26 185 43 22 39 11 25 1411   Totals/dia 43 21 109 52 11 0 32 16 61 38 89 23 4 3 3 9 10 4 46 6 8 0 2 4 0 0 7 8 5 2 0 616 2027
                                                                                                                             
Nombre d'exemplars observats diariament:
  0-5   6-15   >15   >100 octubre >> << setembre