30a Campanya d'observació de la migració de rapinyaires al turó de Magarola. Tardor 2018
SETEMBRE                     OCTUBRE                                                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SET     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 OCT TOTAL
Aguila pescadora Pandion haliaetus       1   1   3 1 1 1         5     2 1 1   2           1   20 Aguila pescadora Pandion haliaetus                                                               0 20
Aguila marcenca Circaetus gallicus   1   1     1       1         1 2     1     1 1     1 1     12 Aguila marcenca Circaetus gallicus   1                       1                                   2 14
Aguila calçada Hieraetus pennatus                 1     1       2 1       1     1     1 1 3 18 30 Aguila calçada Hieraetus pennatus 5 3 15 10 6 2         1     9 2   1 1     1                     56 86
Aliga cuabarrada Hieraetus fasciatus                                         1                   1 Aliga cuabarrada Hieraetus fasciatus                                                               0 1
Aligot vesper Pernis apivorus 36 3   3     3 5 19 7 33 61 7 33 354 172 54 11 182 22 61 16 45 88 16     5 16 1 1253 Aligot vesper Pernis apivorus   3   1 1 1     1                                             7 1260
Mila negre Milvus migrans                 1 1 1     1 3                               7 Mila negre Milvus migrans                                                               0 7
Mila reial Milvus milvus                         1     1         1                 1 4 Mila reial Milvus milvus   1                                                           1 5
Aligot Buteo buteo   1   1     1 3     1 4 2 3 1 3 2   3     3 3 1 3       3   38 Aligot Buteo buteo 1   2 3 9   2   1   3     4     1     1 2                     29 67
Arpella Circus aeruginosus 1 18   6 1 7 3 17 15 7 12 2 1 1 8 23 5 2 15 1 7 7     6       4 2 171 Arpella Circus aeruginosus             3       1                                         4 175
Arpella pal.lida Circus cyaneus                                                           0 Arpella pal.lida  Circus cyaneus                                                               0 0
Esparver cendros Circus pygargus       2   1 1               1                               5 Esparver cendros Circus pygargus                                                               0 5
Astor Accipiter gentilis                   1                           1             2 Astor Accipiter gentilis                                                               0 2
Esparver vulgar Accipiter nisus 3 9 1 6 3 6 7 11 9 11 14 28 4 10 4 16 18 2 22 5 13 3 15 11 2     2 4 15 254 Esparver vulgar Accipiter nisus 1 4   2 4 2 1   2   1 1   3 1   1 1 1   1                     26 280
Xoriguer Falco tinnunculus 2     1     3 7 2 5 4 2   2 27 20 9 4 4 6 18 23 9 9 5       26 5 193 Xoriguer Falco tinnunculus 2 1 2   3   3       4 3   54 2 1 8       1                     84 277
Falco mostatxut Falco subbuteo       1   1 2 4   1   2 1 5 7 8   1 8 1 1 3 5 1 3 2     4 3 64 Falco mostatxut Falco subbuteo 1     1 1       1     3   3   1                               11 75
Falco pelegri Falco peregrinus 1                                       1     1             3 Falco pelegri Falco peregrinus                       1                                       1 4
Falco de la reina Falco eleanorae     1                                                       1 Falco de la reina Falco eleanorae                                                               0 1
Esmerla Falco columbarius                                                             0 Esmerla Falco columbarius                       1                                       1 1
Cigonya Ciconia ciconia                                                             0 Cigonya Ciconia ciconia                                                               0 0
Cigonya negra Ciconia nigra             1                                               1 Cigonya negra Ciconia nigra                                                               0 1
Voltor comu Gyps fulvus                                               1             1 Voltor comu Gyps fulvus                                         3                     3 4
Aufrany Neophron percnopterus                     1                                       1 Aufrany Neophron percnopterus                                                               0 1
Circus sp. Circus sp.                                                             0 Circus sp. Circus sp.                                                               0 0
Falco sp. Falco sp.             1       1     1 1               2     1       7 Falco sp. Falcosp.                 1           1                                 2 9
Rapinyaire sp. Rapinyaire sp.   1   7   1 1 4 4 1 11 6   1 3 7   2 6 1 3 5 2 2 2   1   10   81 Rapinyaire sp. Rapinyaire sp.                 2                                             2 83
  Totals/dia 43 33 2 29 4 17 23 55 52 35 79 107 16 56 409 259 91 22 242 38 108 60 82 119 37 2 4 9 71 45 2149   Totals/dia 10 13 19 17 24 5 9 0 8 0 10 9 0 74 6 2 11 2 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 2378
                                                                                                                             
Nombre d'exemplars observats diŕriament:
  0-5   6-15   >15   >100 octubre >> << setembre
                                                                                                                             
30a Campanya d'observació de la migració de rapinyaires al turó de Magarola. Tardor 2018
SETEMBRE                     OCTUBRE                                                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SET     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 OCT TOTAL
Aguila pescadora Pandion haliaetus       1   1   3 1 1 1         5     2 1 1   2           1   20 Aguila pescadora Pandion haliaetus                                                               0 20
Aguila marcenca Circaetus gallicus   1   1     1       1         1 2     1     1 1     1 1     12 Aguila marcenca Circaetus gallicus   1                       1                                   2 14
Aguila calçada Hieraetus pennatus                 1     1       2 1       1     1     1 1 3 18 30 Aguila calçada Hieraetus pennatus 5 3 15 10 6 2         1     9 2   1 1     1 1   1 1             59 89
Aliga cuabarrada Hieraetus fasciatus                                         1                   1 Aliga cuabarrada Hieraetus fasciatus                                                               0 1
Aligot vesper Pernis apivorus 36 3   3     3 5 19 7 33 61 7 33 354 172 54 11 182 22 61 16 45 88 16     5 16 1 1253 Aligot vesper Pernis apivorus   3   1 1 1     1                                             7 1260
Mila negre Milvus migrans                 1 1 1     1 3                               7 Mila negre Milvus migrans                                                               0 7
Mila reial Milvus milvus                         1     1         1                 1 4 Mila reial Milvus milvus   1                                       2                   3 7
Aligot Buteo buteo   1   1     1 3     1 4 2 3 1 3 2   3     3 3 1 3       3   38 Aligot Buteo buteo 1   2 3 9   2   1   3     4     1     1 2 9     6         2   46 84
Arpella Circus aeruginosus 1 18   6 1 7 3 17 15 7 12 2 1 1 8 23 5 2 15 1 7 7     6       4 2 171 Arpella Circus aeruginosus             3       1                         1               5 176
Arpella pal.lida Circus cyaneus                                                           0 Arpella pal.lida  Circus cyaneus                                               1               1 1
Esparver cendros Circus pygargus       2   1 1               1                               5 Esparver cendros Circus pygargus                                                               0 5
Astor Accipiter gentilis                   1                           1             2 Astor Accipiter gentilis                                                               0 2
Esparver vulgar Accipiter nisus 3 9 1 6 3 6 7 11 9 11 14 28 4 10 4 16 18 2 22 5 13 3 15 11 2     2 4 15 254 Esparver vulgar Accipiter nisus 1 4   2 4 2 1   2   1 1   3 1   1 1 1   1 3   2         2 1   34 288
Xoriguer Falco tinnunculus 2     1     3 7 2 5 4 2   2 27 20 9 4 4 6 18 23 9 9 5       26 5 193 Xoriguer Falco tinnunculus 2 1 2   3   3       4 3   54 2 1 8       1 1   2         1 2   90 283
Falco mostatxut Falco subbuteo       1   1 2 4   1   2 1 5 7 8   1 8 1 1 3 5 1 3 2     4 3 64 Falco mostatxut Falco subbuteo 1     1 1       1     3   3   1                               11 75
Falco pelegri Falco peregrinus 1                                       1     1             3 Falco pelegri Falco peregrinus                       1                                       1 4
Falco de la reina Falco eleanorae     1                                                       1 Falco de la reina Falco eleanorae                                                               0 1
Esmerla Falco columbarius                                                             0 Esmerla Falco columbarius                       1                                       1 1
Cigonya Ciconia ciconia                                                             0 Cigonya Ciconia ciconia                                                               0 0
Cigonya negra Ciconia nigra             1                                               1 Cigonya negra Ciconia nigra                                                               0 1
Voltor comu Gyps fulvus                                               1             1 Voltor comu Gyps fulvus                                         3                 1   4 5
Aufrany Neophron percnopterus                     1                                       1 Aufrany Neophron percnopterus                                                               0 1
Circus sp. Circus sp.                                                             0 Circus sp. Circus sp.                                                               0 0
Falco sp. Falco sp.             1       1     1 1               2     1       7 Falco sp. Falcosp.                 1           1                                 2 9
Rapinyaire sp. Rapinyaire sp.   1   7   1 1 4 4 1 11 6   1 3 7   2 6 1 3 5 2 2 2   1   10   81 Rapinyaire sp. Rapinyaire sp.                 2                                       1 3   6 87
  Totals/dia 43 33 2 29 4 17 23 55 52 35 79 107 16 56 409 259 91 22 242 38 108 60 82 119 37 2 4 9 71 45 2149   Totals/dia 10 13 19 17 24 5 9 0 8 0 10 9 0 74 6 2 11 2 1 1 8 16 0 7 7 0 0 0 4 9 0 272 2421
                                                                                                                             
Nombre d'exemplars observats diŕriament:
  0-5   6-15   >15   >100 octubre >> << setembre