Renovació de la bassa de l’Estació Biològica de Can Balasc

Quinze anys després de la seva construcció, s’ha renovat la bassa situada a la masia de Can Balasc, seu de l’Estació Biològica del Parc. La intervenció ha permès diversificar els hàbitats d’aquest espai augmentant-ne la biodiversitat.