El Consorci ha signat el nou “Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022”, que és l’actualització del Pla d’acció de l’Agenda 21 de Barcelona aprovat ara fa 10 anys. La finalitat  del nou compromís és caminar cap una ciutat més equitativa, pròspera i autosuficient.

L’acte solemne de formalització del “Compromís 22 per una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient”, va tenir lloc el passat 11 de desembre al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

El document ha estat elaborat i consensuat, gràcies a les aportacions de més de vuit-centes institucions, entitats i empreses.  Aquest Compromís ha d’orientar l’acció de les organitzacions signants i també la de l’Ajuntament, amb una visió i objectius compartits.

El document s’estructura en deu grans objectius:

1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat

2. Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi.

3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència.

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent.

5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable.

6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva.

7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.

8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti.

9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de causa.

10. Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global.

Entre les 100 línies d’actuació previstes es proposa desenvolupar una xarxa de corredors verds que contribueixin  a una veritable infraestructura ecològica funcional i per meti connectar les àrees verdes entre elles i amb la natura de l’entorn, com Collserola.

 

Més informació a:

Document complet del Compromís 22 

 

CPNSC, 21 de desembre de 2012

compartir