Finalitzen les obres de restauració de l’interior de la capella de la masia de Can Coll, seu del centre d’educació ambiental del Parc Natural de la Serra de Collserola

L’espai interior de la capella, que des de 1992 fa les funcions de sala d’audiovisuals, ha estat recentment restaurat atès que l’ús continuat de l’espai i l’aparició de diverses humitats als seus murs van aconsellar efectuar les obres de reparació i manteniment necessàries.

Les obres han inclòs, també, el repintat de tots els elements, baranes, relleus de guix, ornaments i parets.

La capella, construïda el 1844 per Francisco de Asís Coll, l’aleshores propietari, és un espai annex a la casa gran de Can Coll.

Amb aquesta actuació es conclou el cicle d’obres de restauració , reposició i adequació d’aquest important edifici rehabilitat fa prop de 20 anys. Les obres de manteniment realitzades, han consistit entre d’altres en la reparació de les façanes i la instal·lació d’un ascensor exterior.

compartir