En data 18 de febrer de 2014 va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Científic Assessor. En el decurs de la reunió, es va acordar nomenar vicepresident el Sr. Santiago Sabaté Jorba i es va analitzar el pressupost i els objectius del Consorci. També es va donar compte del desenvolupament del Pla Agropecuari i es va posar de manifest l’interès a col·laborar amb l’equip redactor del Pla Especial.