El 27 de juny de 2012 es va dur a terme la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’estiu de 2012.

En el decurs d’aquesta sessió, algunes entitats van manifestar que el procés participatiu de l’Esquema director de les portes de Collserola havia estat inadequat i insuficient i que aquest projecte no s’ajustava als objectius de consolidació i conservació del parc natural. En aquest sentit, les entitats van acordar requerir a l’Ajuntament de Barcelona perquè no es redactés cap projecte de desenvolupament de l’Esquema director citat abans de l’aprovació del Pla Especial per a la protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola. També van palesar el seu interès a participar de manera real i activa en l’elaboració d’aquest Pla.

A més, el Consell Consultiu va acordar manifestar el seu rebuig al projecte d’Eurovegas, en la mesura en què feia desaparèixer una part important del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Finalment i pel que fa a la redacció del nou Pla Especial es va posar de manifest un elevat interès per tal de participar activament en el procés redactor.