El 29 de juny de 2011 se celebrà la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’estiu de 2011.

En el decurs d’aquesta sessió, el president va retre compte de les actuacions dutes a terme al Parc en el darrer semestre, de les actuacions derivades de les propostes formulades en la darrera sessió i dels contactes del Consorci amb la Generalitat de Catalunya com a conseqüència de la declaració de parc natural.

En aquest context, el Consell Consultiu va acordar sol.licitar a la Generalitat de Catalunya que la redacció del Pla Especial del Parc s’efectuï en el termini de dos anys previst al decret de declaració de parc natural. També es va aprovar promoure la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal entre els propietaris de les finques privades del Parc i que es vetlli perquè s’hi apliqui rigorosament la Llei de contaminació lumínica.

Els membres del Consell també van manifestar la seva preocupació per l’abandonament de l’activitat agrícola al Parc i per la pèrdua de les mines d’aigua, entre d’altres qüestions.