El 6 de maig de 2015, va tenir lloc una sessió extraordinària del Consell Científic Assessor, en què membres de l’equip redactor del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola van referir els trets bàsics de l’Avanç de Pla. En el decurs d’aquesta sessió, els membres del Consell van aportar comentaris i suggeriments a l’equip redactor, en el marc del procés participatiu previ a l’aprovació de l’Avanç de Pla, tramitat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.