El 13 de desembre de 2010 se celebrà la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’hivern de 2010.

 En el decurs d’aquesta sessió, els representants de les entitats van manifestar la seva satisfacció per la declaració de parc natural de la serra de Collserola i van expressar la seva preocupació per qüestions com el desenvolupament dels ERE (Espais de Regulació Especial), la contaminació lumínica al Parc o que la redacció del Pla Especial del Parc Natural de Collserola s’efectuï en el termini previst.

També es va analitzar el potencial d’aprofitament forestal de Collserola com a eina per a millorar la gestió dels boscos i, en aquest sentit, es va palesar la conveniència de promoure la redacció i execució de Plans tècnics de gestió i millora forestal entre els propietaris de les finques privades del Parc.