El 16 de desembre de 2009 se celebrà la sessió ordinària del Consell Consultiu corresponent a l’hivern de 2009.
El punt més destacable d’aquesta sessió va ser el relatiu a la declaració de Collserola com a Parc Natural: el Sr. Oriol Monclús, assessor jurídic del Consorci, va referir el Projecte de Decret de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, publicat al DOGC en data 2 de desembre de 2009 i en exposició pública fins el 16 de gener de 2010.
Després de l’exposició del projecte, el Sr. Monclús va respondre les consultes que van formular els membres del Consell, que van manifestar la seva preocupació pels ERE, per les infraestructures i pels equipaments que resten fora dels límits del Parc Natural, entre d’altres qüestions.
També cal destacar l’exposició del president, Sr. Marià Martí, en relació als projectes guanyadors del concurs per a l’ordenació paisatgística del corredor verd, convocat pel Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola, amb l’objectiu de preservar les zones agrícoles com a connector ecològics i afavorir el pas de fauna per damunt i/o sota de l’AP-7 i la línia ferroviària.

El president també va comentar diverses actuacions dutes a terme al Parc en els darrers mesos, essent algunes de les més significatives la construcció d’un pont nou a Can Borrell, la “peatonalització” dels accessos al cim del Tibidabo, l’estrenyiment de la carretera de la Rabassada, la restauració de les fonts de Can Llevallol i de la Madueixera i les obres de construcció de l’embocadura de la galeria de Can Fatjó, del túnel d’Aigües Ter-Llobregat, a la vall de Sant Just.