El proppassat 20 de desembre de 2005 es va celebrar una nova sessió del Consell Consultiu de l’entitat, òrgan en què participen diversos sectors implicats en el territori de la Serra de Collserola, de clara finalitat assessora i col·laboradora amb els òrgans de govern de l’entitat.

Entre els diversos punts de l’ordre del dia, destaca la informació relativa a l’avançat estat dels treballs vinculats a la declaració de Collserola com a Parc Natural. Aquest procediment el duen a terme, d’una banda, la Generalitat de Catalunya (departaments de Medi Ambient i Habitatge i Política Territorial i Obres Públiques), i, d’una altra, l’administració local afectada (ajuntaments amb territori al Parc, Diputació de Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Consorci el Parc de Collserola).

En la sessió també es va exposar el progrés dels treballs del nou model cinegètic aplicat a Collserola, qüestió que suscità un interessant debat –entre entitats representants del sector de caçadors i els representants d’entitats ecologistes– que va posar de manifest la divergència d’opinions.

La sessió va servir per presentar als assistents el “Document final Projecte Bici al Parc de Collserola, octubre 2004 – novembre 2005”, signat recentment i que té l’objectiu d’assolir el consens i la promoció entorn d’una bona pràctica de l’ús de la bicicleta al Parc.

Finalment, un bon nombre de membres del Consell van demanar una major participació en els diferents projectes del Parc, petició que el President del Consell es va comprometre a atendre, tal com s’ha fet en el cas del Projecte Bic