El passat 24 d’abril van tenir lloc la sessió constitutiva i una primera sessió ordinària del Consell Científic Assessor. En el decurs de la sessió constitutiva, els vocals van prendre possessió dels seus càrrecs i en la reunió ordinària es va informar als membres al voltant del pressupost de l’entitat i de l’estat de tramitació del PEPNat i es van debatre, entre d’altres qüestions, la possibilitat d’elaborar un Pla de seguiment del Parc i la conveniència de trobar fórmules per a la difusió dels estudis existents sobre Collserola.