El 30 de setembre de 2014, va tenir lloc una sessió extraordinària del Consell Científic Assessor, en el decurs de la qual es va tractar l’afectació al Parc de les proves esportives, en general, i de l’Ultratrail de Collserola, en particular.

En el decurs d’aquesta reunió, el Sr. Francesc Llimona va presentar el treball “Les activitats esportives i el medi natural a Collserola. Perspectives des de l’Ecologia del Lleure (Recreation Ecology)” i els membres del Consell van proposar l’organització d’una jornada adreçada a tècnics dels ajuntaments de l’àmbit de Collserola per referir-los un document que té per objecte determinar les normes que han de regular l’autorització d’activitats al Parc.