-- 26/09/2019

En marxa la segona fase dels treballs de manteniment i obertura de franges de prevenció d’incendis als nuclis habitats del Parc Natural de Collserola situats dins el terme municipal de Barcelona
Franja de prevenció al voltant d'un dels nuclis habitats del Parc. Font: CPNSC

Des de la segona quinzena de setembre, un cop ha finalitzat el període d’alt risc d’incendi, estan en marxa els treballs de manteniment i creació de les franges de protecció al voltant dels nuclis habitats del terme municipal de Barcelona.

El treballs permetran deixar els espais forestals propers als habitatges d’aquestes zones de la serra més preparats per a les èpoques d’alt risc d’incendi, i en el cas que s’iniciï un foc, facilitar-hi les tasques d’extinció.

L’actuació implica el manteniment o creació de 274 Ha de franges perimetrals, el total de les situades a aquestes zones del Parc. Es fa en el marc de la col·laboració existent entre el Consorci del Parc Natural de Collserola i l’Ajuntament de Barcelona. La previsió és que les tasques finalitzin abans de finalitzar l’any.

Tot i que moltes vegades relacionem prevenció d’incendis a estiu, la tardor i l’hivern també són moments importants en l’execució de tasques preventives davant de possibles incendis. Una de les actuacions més visibles és el manteniment, i en algun cas l’obertura, de franges de protecció al voltant de les zones habitades i dels camins de la Xarxa de Prevenció d’Incendis del Parc Natural.

La legislació en matèria de prevenció d’incendis indica que les franges de prevenció s’han de realitzar als habitatges aïllats i nuclis de població situats a zona forestal o a menys de 500 metres de terreny forestal i són actuacions que necessiten d’un manteniment periòdic.

compartir