Estudis de seguiment i recerca al Parc
Accés a la versió sintètica de tots els treballs.

TÍTOL:
AUTOR:
ANY:
paraules clau
Temàtica:

CERCAR EN TOTS ELS CAMPS:

Els estudis realitzats entre els anys 1983 i 2013 estan sintetitzats al volum"Recerca al Parc Natural de la Serra de Collserola 1983-2013" editat pel Consorci del Parc Natural amb la col·laboració de l'ICTA. Va sortir publicat el setembre de 2014 i es troba disponible en format pdf. Per a la consulta dels estudis complets adreceu-vos directament al Centre de Documentació i Recursos Educatius.