S’inicia el procés d’informació pública del Pla Especial del Parc Natural de Collserola

A partir del 9 d’agost s’obre el termini legal d’informació pública per a la consulta i presentació d’al·legacions del Pla especial de protecció del…


La Vall de Sant Just, tancament del camí de la muntanya

Les obres de pavimentació del tram de camí de la muntanya, entre el pont que travessa la riera de Sant Just i Can Carbonell, a la Vall de Sant Just…


Dragatge del pantà de Can Borrell

La situació actual de colmatació del pantà de Can Borrell fa necessària la retirada dels sediments acumulats


Agenda

El Curs al Parc és una eina de treball que posa a l’abast dels centres docents els recursos que ofereix el Parc Natural de la Serra Collserola.

Consultar

Seu electrònica

Seu electrònica

Facturació e

Taulell d’anuncis

Tràmits

Convocatòries selecció

Bústia

Mapa