Normativa i recomanacions per a la visita al Parc Natural, en el moment actual de la crisi sanitària pel COVID-19

Des del dilluns 25 de maig, es modifica la normativa sanitària que afecta l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb el Parc Natural de la Serra de…


Estat dels camins del Parc desprès de l’últim temporal de pluja

Tot i uns primers mesos amb una meteorologia molt adversa, tanquem l'any 2019 amb un balanç molt positiu de la campanya de prevenció d'incendis


COVID19, salut, canvi climàtic i pèrdua de biodiversitat

La situació generada per la COVID19 no es pot deslligar dels problemes de destrucció de biodiversitat i de la crisi climàtica actual. Més que mai, el…


El Curs al Parc és una eina de treball que posa a l’abast dels centres docents els recursos que ofereix el Parc Natural de la Serra Collserola.

Consultar

Seu electrònica

Perfil del contractant

Facturació e

Taulell d’anuncis

Tràmits

Convocatòries selecció

Bústia

Mapa