S’ha firmat un conveni per recuperar ambientalment una finca ocupada per les obres de la Línea 5 del metro, a la carretera d’Horta a Cerdanyola.

El 2003 per tal de dur a terme el “Projecte d’infraestructures, superestructures i electrificació de la Línia 5, tram Horta – Vall d’Hebron”,  l’Ajuntament de Barcelona va autoritzar ocupar, de forma temporal, una parcel·la privada a la carretera d’Horta a Cerdanyola, per tal d’ubicar-hi una formigonera que subministrés material d’obra, amb l’acord de restaurar aquest espai degradat quan les obres finalitzessin.

Ara, un cop acabades les obres de la Línia 5 i retirada la planta de formigó s’ha establert un conveni que signen les tres parts implicades: els propietaris de la parcel·la, que cedeixen la gestió de l’espai al Consorci; l’empresa formigonera, que sufragarà les obres de restitució; i el Consorci del Parc de Collserola que executarà les tasques acordades i gestionarà d’ara endavant els usos del terreny.

En la imatge, la signatura del conveni per part del representant de l’empresa Hormigones y Bombeos Soluciones, SAU (abans Formigons 92), Sr. Pere Calopa, que amb la seva col·laboració econòmica permetrà la restauració paisatgística i ambiental d’un sòl forestal que ha estat degradat durant dècades. 

Els treballs de restauració començaran en breu i es preveu que acabin a final d’estiu.

 

compartir