Perquè la gestió del territori en general i, en concret, la conservació dels Espais Naturals Protegits sigui efectiva, és imprescindible comptar amb la complicitat i la participació activa de la ciutadania. A Collserola, en un territori on hi viu una part molt important de la població de Catalunya, això és encara més important

Per aquest motiu, un dels objectius del Consorci és fomentar la relació i el treball conjunt amb el màxim de persones i col·lectius (entitats o empreses) de l’àmbit del Parc, per compartir amb ells la divulgació dels valors de la Serra i per reconèixer el seu paper actiu en la conservació i la millora del patrimoni del Parc, és a dir, en la seva gestió.

Implica't en la conservació del Parc

Descobreix les propostes que t’oferim si …

Ets una entitat

Ets una empresa

Véns pel teu compte

Fem Parc! Tercera trobada de la Taula d’entitats col·laboradores amb el Parc

El passat 29 de febrer, es va fer a la masia de Can Soler la tercera trobada de treball i intercanvi de les entitats que col·laboren activament en la…


Nova campanya del projecte de participació en l’erradicació de l’ailant

El passat 3 de juliol es va fer al Centre d’Informació del Parc una reunió amb representants de diferents associacions veïnals i entitats, tècnics…


Fonts de Collserola: passat, present i futur

La conservació i el manteniment de les fonts cal abordar-lo des de diferents perspectives: la patrimonial, la d’espais naturals i la d’espais a…