La gestió diària del territori del Parc implica decidir i actuar sobre molts temes. Per a fer-ho, el millor és comptar amb la complicitat i la participació activa de la ciutadania.

Amb aquest objectiu el Consorci impulsa diferents projectes i espais de treball on tècnics del Consorci, tècnics municipals i representants d’entitats poden intercanviar informació, debatre sobre les possibles solucions o actuacions a adoptar, i divulgar tot plegat als seus associats/es. Cadascun té la seves característiques, el seu funcionament i la seva dinàmica de treball.